Dezinfectanți: Află AICI tot ce trebuie să cunoști despre această categorie de produse de curățenie!

Posted By: Arli CO On: Comment: 0 Hit: 56

De la igiena umană până la fluidele folosite la îmbălsămare și taxidermie, prin dezinfectanți înțelegem, astăzi, un spectru mult mai larg decât cel original, cel ce-și avea utilitatea în medicină.

Dezinfectanți - Arli Co
Sursă foto: Shutterstock.com

Sustenabilitatea este și va deveni în continuare unul dintre cele mai importante subiecte abordate în cadrul oricărui patent, design sau produs. Inclusiv companiile cât și organizațiile includ această problemă în momentul oricărei decizii majore. Deoarece, pe termen lung, consumul și epuizarea resurselor reprezintă doar o chestiune de timp.

De la igiena umană până la fluidele folosite la îmbălsămare și taxidermie, prin dezinfectanți înțelegem, astăzi, un spectru mult mai larg decât cel original, cel ce-și avea utilitatea în medicină. Fiind folosiți foarte des în industria alimentară și HoReCa, dar și în industriile ce implică un nivel înalt și eficient de igienizare, această categorie de produse de curățenie este destul de dificil de înțeles, mai ales din moment ce există tot felul de informații greșite sau care pot fi ușor confundate.

Tocmai de aceea, tindem să încadrăm sub aceeași umbrelă, orice substanță comercială care are proprietăți de înlăturare a microorganismelor, fără a cunoaște exact întrebuințarea și scopul pentru care aceste substanțe au fost concepute. Există mulți factori de luat în considerare, factori care variază de la substanța activă până la domeniul de aplicabilitate și categoria de microorganisme asupra cărora acționează. Astfel, în cadrul acestui articol, vei putea să afli cât mai multe informații cu privire la aceste aspecte, dar și contextul legal sub care aceste substanțe sunt controlate.

1. Ce sunt de fapt dezinfectanții?

Dezinfectanți - Arli Co
Sursă foto: Shutterstock.com

În majoritatea industriilor, cât și în clădirile unde există un flux mediu spre mare de persoane, un proces corect de curățenie implică două stadii foarte importante: curățenia propriu-zisă, apoi dezinfecția. Astfel, dacă aruncând o privire asupra diverselor definiții, observăm faptul că dezinfectanții sunt definiți ca fiind agenți ce iau parte la o "Operație de distrugere a microorganismelor patogene vii din medii biologice sau de pe diverse obiecte pentru a împiedica propagarea bolilor contagioase la oameni, la animale sau la plante" - definiție din DEX 2009

Dezinfectanții pot fi găsiți în diferite forme, începând de la Alcooli precum: Izopropanolul sau Etanol, până la Aldehide (ex. Formaldehidă) sau Fenoli (ex. Cloroxilelol). Însă, ceea ce poate duce în eroare este faptul că există, totuși, o distincție dintre dezinfectanți și alte substanțe folosite pentru un scop similar, dar cu grade diferite de efect.

Există posibilitatea ca ori de câte ori căutați după termenul „dezinfectanți" să găsiți tot felul de rezultate și explicații, dar pentru a înțelege mai ușor care este defapt produsul pe care îl căutați este necesar să avem o distincție clară între toate aceste substanțe folosite împotriva microorganismelor. Astfel, avem următoarele categorii:

 • Biocide
  • Dezinfectanți
  • Conservanți
  • Produse de combatere a dăunătorilor
  • Alte produse biocide (Îmbălsămare/taxidermie)
 • Săpunuri/Detergenți

Dezinfectanții:

Dezinfectanți - Arli Co
Sursă foto: Wikipedia - Kristinamz
 • În general sunt folosiți pentru a înlătura microorganismele cu cea mai scăzută imunitate la astfel de agenți, adică virusurile comune sau bacteriile vegetative. De partea cealaltă, sporii bacterieni precum tetanosul sau micobacteriile ca de ex. tuberculoza, sunt suficienți de rezistenți încât dezinfectantele să nu poată fi folosite pentru a elimina astfel de microorganisme.
 • Dezinfectanții obișnuiți sunt folosiți doar pe suprafețe inanimate, precum obiecte sau mobilier, astfel, asemenea substanțe sunt cel mai des folosite în industria HoReCa pentru a igieniza în cel mai sigur mod ustensilele, recipientele, cât și suprafețele fructelor sau a legumelor.
 • În cadrul acestei categorii de agenți se pot regăsi și detergenții, dar care au proprietăți de înlăturare a microorganismelor mult mai reduse, adică, nu au efect asupra sporilor sau virusurilor, dar dispun de proprietăți fungistatice (opresc/stopează formarea de ciuperci)
 • De asemenea, este bine de menționat și celelalte diverse tipuri de dezinfectant ce implică diferite efecte:
  • Dezinfectantul oxidant ca: Acidul Peracetic, Apa Oxigenată, Hipocloritul de sodiu, Clorul, Bioxidul de Clor, Ozonul, Cloramin T și Iodul au efecte pozitive pe o plajă mai largă de întrebuințări. Având proprietăți bactericide, sporicide, fungicide cât și viricide, această categorie de dezinfectanți permite utilizarea lor pe diverse suprafețe, ustensile, apă sau chiar și piele sau mucoasă

2. Ce prevederi legale există în ceea ce privește dezinfecția în România?

Dezinfectanți - Arli Co
Sursă foto: Shutterstock.com

Evident, instituțiile medicale și sanitare sunt principalii beneficiari ai existenței dezinfectanților, dar în același timp există și domenii precum industria alimentară sau ospitalieră, cât și industriile „grele" de producție și prelucrare, care implică utilizarea unor astfel de substanțe. În România, Ministerul Sănătății este responsabil cu reglementarea și controlarea acestor tipuri de substanțe, astfel, aceeași instituție este și împuternicită pentru a putea pune la dispoziție toate materialele cât și informațiile necesare pentru documentarea acestui subiect.

Prin urmare, iată câteva aspecte importante regăsite în cadrul diverselor documente pe care le puteți accesa pe site-ul Ministerului Sănătății:

Ordinul Ministerului Sănătății nr. 961/2016, se referă strict la dezinfectanții folosiți în instituțiile sanitare, de unde putem obține următoarele informații:

 • Dezinfecția este definită în felul următor: „Procedura de distrugere a majorităţii microorganismelor patogene sau nepatogene de pe orice suprafeţe (inclusiv tegumente), utilizându-se agenţi fizici şi/sau chimici"
 • Iar acest procedeu este de mai multe feluri:
  • Dezinfecţie de nivel înalt- „procedura de dezinfecţie prin care se realizează distrugerea bacteriilor în formă vegetativă, fungilor, virusurilor, micobacteriilor şi a majorităţii sporilor bacterieni; această formă de dezinfecţie se poate aplica şi dispozitivelor medicale reutilizabile, destinate manevrelor invazive, şi care nu suportă autoclavarea"
  • Dezinfecţie de nivel intermediar (mediu) - „procedura de dezinfecţie prin care se realizează distrugerea bacteriilor în formă vegetativă, a fungilor, a micobacteriilor şi a virusurilor, fără acţiune asupra sporilor bacterieni"
  • Dezinfecţie de nivel scăzut - „procedura de dezinfecţie prin care se realizează distrugerea majorităţii bacteriilor în formă vegetativă, a unor fungi şi a unor virusuri, fără acţiune asupra micobacteriilor, sporilor de orice tip, virusurilor neanvelopate şi a mucegaiurilor"
 • Pentru dezinfectarea unor suprafețe ce implică substanțe doar chimice se vor utiliza exclusiv biocide
 • Dezinfecția completează curățenia, și nu o suplinește!!!
 • Atunci când este pusă problema dezinfectarii unui focar, trebuie utilizat agentul dezinfectant specific împotriva patogenului presupus
 • Atât persoana care este responsabilă cu dezinfectarea cât și personalul de curățenie a unei instituții mai mari trebuiesc instruite pentru a utiliza astfel de substanțe
 • De asemenea, la utilizarea dezinfectantelor sunt percepute următoarele condiții:
  • Cunoașterea exactă a concentrației de lucru în funcție de suportul supus dezinfecției
  • Folosirea recipientelor curate
 • În cele din urmă, criteriile de alegere a dezinfectantelor sunt următoarele:
   • spectrul de activitate adaptat obiectivelor fixate
   • timpul de acţiune
   • să aibă remanenţă cât mai mare pe suprafeţe
   • să fie compatibile cu materialele pe care se vor utiliza
   • să fie uşor de utilizat
   • să fie stabile în timp;
  • să fie biodegradabile în acord cu cerinţele de mediu
 • De asemenea, mai puteți găsi informații adiționale în cadrul REGULAMENTUL (UE) NR. 528/2012 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 22 mai 2012</>
 • Curățenia cât și diverse definiții pentru proceduri care nu se referă doar la instituțiile sanitare, puteți consulta ORDINUL nr. 185 din 6 martie 2003

3. Ce soluții dezinfectante există?

Dezinfectanți - Arli Co
Sursă foto: Shutterstock.com

Mai concret, dezinfectanții se regăsesc drept o subcategorie a biocidelor, cel puțin așa se poate observa și în Anexa V a Regulamentului UE Nr. 528/2012. De asemenea, pe lângă dezinfecția și procesul de dezinfectare care corespunde definiției elaborate anterior, există și altfel de substanțe care sunt clasificate drept Antiseptice sau Detergenți, diferența constând în faptul că dezinfectanții sunt aplicați pe suprafețe inanimate, iar antisepticele pe țesut viu. Practic, dezinfectantele pot fi categorizate după normele folosite în cadrul domeniului medical, adică, de nivel scăzut, mediu și înalt, dar este bine de menționat faptul că există totuși o clasificare a acestor produse.

Prin urmare, ținând cont de faptul că Ministerul Sănătății prevede faptul că orice dezinfecție chimică trebuie efectuată cu produse biocide, acestea sunt împărțite la rândul lor în 22 de categorii dintre care doar 5 sunt dezinfectanți, restul sunt biocide ce îndeplinesc alte scopuri, precum: conservarea, îmbălsămarea și taxidermia sau combaterea dăunătorilor. Astfel, dezinfectanții propriu-ziși care sunt regăsiți în mod obișnuit în România se încadrează în următoarele categorii:

 1. Igiena Umană
 2. Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale
 3. Igienă veterinară
 4. Produse alimentare și hrană pentru animale
 5. Apă potabilă
 • Este important de menționat aici faptul că dezinfecția cu biocide controlate este prevăzută doar pentru instituțiile sanitare
 • De asemenea, nu toți dezinfectanții sunt și biocide!
 • Majoritatea dezinfectanților care sunt folosiți în alte industrii, precum și cea alimentară sunt cei de nivel scăzut și în unele cazuri, spre mediu, ceea ce înseamnă că toate bacteriile, în afară de sporii și micobacteriile rezistente, vor fii distruse.
 • Un exemplu bun de dezinfectant folosit în industria alimentară, care nu este biocid, este Hipocloritul de Sodiu, o substanță extrem de des folosită la dezinfectarea profesională a fructelor și legumelor, precum și a apei potabile. Aquagen DV este un astfel de dezinfectant alimentar ce nu este în același timp și biocid, dar reușește să înlăture eficient și fără potențiale riscuri, toate microorganismele non-rezistente. Poți consulta AICI fișa tehnică a produsului cât și o sursă medicală care-i atestă veridicitatea.

4. Ce este dezinfecția spre deosebire de curățenie?

Dezinfectanți - Arli Co
Sursă foto: Shutterstock.com

Curățenia este definită ca fiind „Metoda de decontaminare care asigura îndepărtarea microorganismelor de pe suprafeţe, obiecte sau tegumente, odată cu îndepărtarea prafului şi a substanţelor organice. Aplicarea corectă a metodelor de curăţenie a suprafeţelor, obiectelor şi echipamentelor poate realiza o decontaminare de 95-98%, foarte apropiată de cea obţinută prin dezinfecţie. Prin activitatea de curăţenie se acţionează asupra tuturor microorganismelor. Nu înlocuieşte dezinfectia." Sursă: Ordin 185 din 6 martie 2003

În cadrul Anexei 1 a aceluiași ordin din 2003 putem observa mai multe indicații foarte clare cu privire la desfășurarea și menținerea actului de curățare, astfel, principalele aspecte de notat sunt următoarele:

  • "Spălarea se realizează prin folosirea de apa caldă şi substanţe tensioactive. Apa calda, la 35-45°C, are o putere de spălare, superioară apei reci, deoarece are o putere mai mare de emulsionare şi dizolvare. Inmuierea cu apa fierbinte (peste 55°C) are dezavantajul coagulării proteinelor, pe care le face aderente de suportul tratat. În funcţie de suportul de tratat, la apa caldă se adaugă 1-2% carbonat de sodiu, săpun sau detergenti anionici sau produse etichetate şi avizate/autorizate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei ca detergent dezinfectant sau produs pentru curatare şi decontaminare"
  • Printre condițiile de menținere eficientă a curățeniei, Ministerul Sănătății recomandă folosirea produselor de curățenie profesionale, precum ștergerea cu lavete curate, folosirea de detergenți, dar și decontaminarea ustensilelor folosite după efectuarea curățeniei
  • Aspirarea cu proces umed este printre cea mai recomandată metodă de creștere a eficacității curățeniei. Aspiratoarele profesionale sunt ideale mai ales în locurile unde măturatul uscat sau aspiratul normal sunt contraindicate
 • De asemenea, în cadrul industriei alimentare cât și în zonele care au un flux ridicat de trafic de persoane, sunt recomandate următoarele produse pentru curățenie:
 • Pe lângă aceste recomandări, există și câteva reguli general valabile care pot fi regăsite în cadrul aceleiași anexe:
  • Spațiile de depozitare a ustensilelor de curățenie cât și a detergenților/dezinfectanților trebuie să fie curate, aerisite și cât mai puțin supuse umidității
  • Posibilitatea de păstrare a tuturor materialelor pentru curățenie în compartimente diferite și care se pot accesa ușor
  • Curățarea și dezinfectarea ustensilelor după folosire

Complementară curățeniei este dezinfecția, care, după cum am observat și în capitolele anterioare, are la rândul ei un set clar de reguli și definiții, pe care le puteți găsi în aceeași anexă, punctul al II-lea.

5. Cum se realizează dezinfectarea corectă?

Dezinfectanți - Arli Co
Sursă foto: Shutterstock.com

Cu toate că poate părea foarte simplu, dezinfectarea este un proces care necesită mai multe etape pentru a elimina acel procent celebru de 99.9%. Atât în cadrul diferitelor industrii, cât și în mod comun, zilnic, eliminarea patogenilor de pe suprafața locurilor unde ne desfășurăm activitatea reprezintă în mod normal un lucru pe care ar trebui să-l avem în vedere zi de zi. Cu toate acestea, dezinfectanții adevărați nu sunt o substanță cu care să ne „jucăm" zilnic, mai ales din motivul pentru care astfel de substanțe sunt deja controlate de către guvern.

Spre deosebire de săpun sau detergenți, dezinfectanții au în componență alcooli puternici, acizi cât și baze ce nu sunt concepute folosirii fără un instructaj, un plan și ustensile adecvate.

După cum ai putut observa și în capitolele anterioare, este ferm punctat faptul că dezinfecția și curățenia nu se pot înlocui reciproc, acestea trebuind să fie desfășurate în tandem. Astfel, un proces corect de dezinfecție include curățenia, clătirea, dezinfectarea, o altă serie de clătire apoi uscarea suprafeței decontaminate.

Așa arată o variantă simplă a unui astfel de proces, însă, în cadrul industriei alimentare, igienizarea spațiului de muncă, a angajaților cât și a ustensilelor cu care este desfășurată activitatea, presupune un decurs ușor mai complex și cu o frecvență mult mai mare decât în alte domenii.

De exemplu, iată cum arată procesul de dezinfecție a mâinilor:

  • Se face o spălare și uscare prealabilă cu o cantitate de antiseptic recomandată de producător
  • Timpul de contact este de 30 secunde ~ 1 minut
  • Substanța antiseptică și timpul de contact cresc în funcție de gradul de expunere la patogeni

În cazul fructelor, legumelor sau a apei potabile în care urmează să fie realizată spălarea:

 • Diluarea unei cantități mici de dezinfectant în apă
 • Lăsarea fructelor și a legumelor în apă pentru aproximativ 5 minute
 • Urmată de clătire intensivă

6. Câte tipuri de dezinfecție există?

Dezinfectanți - Arli Co
Sursă foto: Shutterstock.com

Procesul de dezinfecție se împarte în mai multe categorii, în funcție de mediul și modalitate prin care patogenii sunt eliminați. Astfel avem următoarele abordări:

 • Dezinfectarea prin mijloace fizice:
  • Căldură: Flambare/Incinerare
  • Pasteurizare
  • Spălare la temperaturi cuprinse între 60℃ - 95℃
  • Fierbere în apă la temperaturi de peste 100℃
  • Raze ultraviolete (UV)
 • Dezinfecția prin mijloace chimice:
  • Clasificarea după gradul de înlăturare dorit (Scăzut, mediu sau înalt)
  • Sterilizare chimică
  • Dezinfectare chimică cu diferite substanțe (Alcooli, Fenoli, Aldehide, Oxidanți, Iod, etc.) Vezi AICI detalii mai amănunțite

7. Substanțe dezinfectante avizate de Ministerul Sănătății

Dezinfectanți - Arli Co
Sursă foto: Shutterstock.com

Într-adevăr, dezinfectanții sunt substanțe periculoase, mai ales atunci când nu sunt folosiți de către o persoană instruită și care nu cunoaște proprietățile și efectele adverse ale diverselor substanțe active regăsite în produsele aflate pe piață la moment.

În domeniul medical, spre deosebire de alte nișe unde dezinfectanții sunt utilizați, complexitatea compozițiilor, concentrația cât și lipsa unei saturații fac astfel de produse să fie intens și atent controlate de către guvern prin Ministerul Sănătății. Astfel, de cele mai multe ori când căutăm dezinfectanți aprobați de acest minister, cel mai probabil vom regăsi substanțe aflate pe piață care sunt încadrate la categoria de „BIOCIDE". Ceea ce este însă notabil, dezinfectanții și biocizii nu sunt același lucru, din moment ce există și dezinfectanți care nu sunt aprobați de către minister.

Prin urmare, substanțe precum hipocloritul de sodiu nu sunt folosite în domeniul medical la fel de mult ca alcoolii sau aldehidele. Astfel, reactualizate în fiecare an, poți descărca și tu lista completă de AICI cu biocide aprobate de către minister pentru a putea verifica dacă un produs sau o substanță este viabilă și avizată.

În concluzie, confuzia dintre dezinfectanți și biocide reprezintă principalul motiv pentru care ai șanse foarte mari să observi substanțe folosite în domenii precum cel alimentar, dar care nu sunt avizate de către Ministerul Sănătății. Motivul poate consta în două mari posibilități: Fie produsul nu este un dezinfectant, Fie dezinfectantul nu are proprietăți biocide, Sau a III-a variantă, dezinfectantul este slab și nu se utilizează la distrugerea tuturor microorganismelor.

Tags: opencart theme

Comments

Leave your comment